Rent senter

Robust ønsker å ta et tydelig standpunkt mot doping gjennom medlemskap i Stiftelsen Antidoping Norge og gjennom å følge retningslinjene til ”Rent senter”.

 

Doping bryter med vårt ideal om sunn og helsebringende trening. I stedet for å legge til rette for snarveier vil vi bruke vår kompetanse slik at medlemmene kan oppnå gode resultater og fremgang uten bruk av doping.

For å kunne trene ved Robust må du akseptere vår anti-doping policy. Dette gjør du ved inngåelse av treningsavtalen og gjelder alle typer medlemskap.

Les mer på https://antidoping.no

 

Med ikraftsettelse fra 1. juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven § 24a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler ved et Rent Senter kan bli politianmeldt. Vi ønsker et treningssenter der trivsel, åpenhet og samhold skal stå i fokus.